•  

    Run by Vidarbha Vikas Mahila Balkalyan Shikshan Sanstha, Akola

  • Affiliated to Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati

Academic Calendar


Sr.No Discription Download
1 Academic Calendar 2023-24
2 Academic Calendar 2022-23
3 Academic Calendar 2021-22
4 Academic Calendar 2020-21 Revised
5 Academic Calendar 2019-20
6 Academic Calendar 2018-19
7 Academic Calendar 2017-18